Svenska skolan i Milano

Verksamheten i Svenska skolan är främst till för svenska barn eller barn med svenska som ett av sina modersmål. Kurserna för barnen i Svenska skolan går under beteckningen “komplementerande svenska” och är utformade enligt den svenska läroplanen för denna typ av kurser.

www.skolverket.se

Om du eller din sambo/ make/ maka är svensk medborgare får du ett ekonomiskt bidrag för heltidsundervisningen.

Distanskurser

Svenska skolan i Milano kommer också att organisera en distansgrupp för svenska eller svensktalande barn som bor utanför Milano men som ändå vill ha undervisning. Distanskursen kommer att innebära ca en träff i månaden i Milano och självstudier med föräldrarna mellan gångerna. Svenska skolan tillhandahåller handledning och mentorskap och allt är i enlighet med den komplemetterande svenskans mål och krav.

Kontakta mig för distansundervisning.