Kurser för svensktalande barn

Har ditt barn börjat i italiensk eller internationell skola?  Kan hon/ han redan läsa eller är på gång med att knäcka läskoden? Talar ni svenska med varandra hemma? De flesta barn med en svensk förälder kan tala svenska eller förstår det mesta av den svenska de hör men skriftspråket kommer i skymundan. Att behärska sitt andra modersmål är inte en självklarhet bara för att man talar det. Mina kurser för barn med svenska som modersmål handlar om att lära sig läsa, skriva och använda svenskan i ett längre perspektiv. Min metod är att jag tillsammans med barnen låter dem komma underfund med svenskans fallgropar vad gäller ljudning, stavning och grammatik. Svenskan är något unikt och spännande som barnen automatiskt har med sig i talet men hos mig jobbar vi oss in i språket tillsammans: Vi läser, vi skriver, vi skrattar mycket och vi tar oss framåt i språkets underbara värld. Eftersom den italienska skolan kräver en mängd hemarbete ger jag aldrig läxor utan vi jobbar koncentrerat tillsammans under den timme barnen är hos mig. Mitt mål med svenskan är att era barn ska kunna läsa och skriva på svenska och att de ska ha roligt under tiden. Jag leker inte – jag jobbar seriöst med mycket glimt i ögat och utifrån behovet hos de ungar jag tar mig an.

Handledning Sofia Distans

Vid Sofia skola i Stockholm finns ett distansprogram i svenska som man kan följa från årskurs sex och uppåt. Man skriver in sitt barn och får allt material tillsänt sig med post. Som förälder kan det vara svårt att hinna med att handleda. Jag har handlett flera ungdomar under åren.